น้ำมันไฮดรอลิค – Shell Tellus, Shell Hydraulic,  Mobil DTE
น้ำมันเกียร์ – Shell Omala, Mobil Gear, Mobil SHC
น้ำมันรางแท่น - Shell Tonna, Mobil Vactra
น้ำมันเครื่องอัดอากาศ –  Shell Corena, Moresco Neovac MR
น้ำมันเครื่องทำความเย็น - Shell Clavus, Shell Refrig,  Sunoco Suniso
น้ำมันหล่อลื่นแบริ่งและระบบหมุนเวียน – Shell Morlina, Mobil Velocite, Mobil Vacuoline
น้ำมันถ่ายเทความร้อน – Shell Thermia, Shell Heat Transfer, Mobiltherm
จาระบีอุตสาหกรรม – Shell Gadus, Shell Alvania, Shell Retinax, Mobil Grease, Mobilux
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ – Shell Mysella
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตซ์เกียร์ – Shell Diala
น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์ – Shell Turbo, Mobil DTE