น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล – Shell Rimula, Shell Helix Diesel, Shell Gadinia, Shell Argina
น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน – Shell Helix Ultra, Shell Helix HX
น้ำมันเครื่องยนต์ใช้แก๊ส –  Shell Rimula R2 NG
น้ำมันเกียร์และเฟื่องท้าย – Shell Spirax, Shell ATF, Shell Donax
น้ำมันเบรก- Shell Brake Fluid
จาระบีลูกปืนล้อ ช่วงล่าง แหนบ – Shell Gadus, Shell Retinax
น้ำยาสำหรับหม้อน้ำรถยนต์ - Mobil Coolant
ผลิตภัณฑ์ล้างห้องเครื่องยนต์ - Shell Flushing oil