น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอากาศยาน - Aeroshell fluid / Oil / Grease / Turbine
จาระบีพิเศษ ทนความร้อน - Shell Stamina, Shell Gadus, Molykote
น้ำมันและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร - Cassida, FM Grease
น้ำมันขาว – Shell Ondina, Shell Risella
น้ำมันไฮดรอลิกทนไฟ –Shell Irus Fluid, Houghto-Safe
น้ำมันสำหรับขบวนการผลิต – Shell Catenex, Shell Risella, Shell Ondina