น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดผสมน้ำ – Dromus BA, Adrana, Metalina, NEOS coolant
น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดน้ำมันล้วน – Garia, Macron
น้ำมันกันสนิม –Rustkote, Rustcoat, Rustfighter, Ruskan
น้ำมันชุบแข็งงานโลหะ - Voluta C 202
น้ำมันขึ้นรูปโลหะ – Forming Oil, Punching Oil, Forging oil, Fine – blanking oil, Stamping oil, Drawing oil
น้ำมันสำหรับเครื่องกัดแบบโลหะด้วยไฟฟ้า – Macron EDM 110
น้ำมันสำหรับล้างชิ้นงาน – Hydrocarbon solvent, White Spirits (WS), IPA, Methanol, Ethanol, etc.
ผลิตภัณฑ์ล้างชิ้นงานชนิดผสมน้ำ และกันสนิม - Likan Clean Super